covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Информатор о раду

ВИШИ СУД У НИШУ

у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" бр. 68/2010) и чланом 61 Судског пословника ("Службени гласник РС" бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016 и 77/2016) објављује

ИНФОРМАТОР
О РАДУ ВИШЕГ СУДА У НИШУ
ЗА 2022. ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР о раду Вишег суда у Нишу представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури и функционисању Вишег суда у Нишу, као и о начину на који заинтересована лица, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу да остваре своја права у односу на информације везане за активност Вишег суда у Нишу.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорно лице је Драгана Живадиновић, председник суда. Информације садржане у информатору биће редовно ажуриране уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа.

Информатор о раду (ажуриран августа 2022. године) можете преузети овде:

Информатор о раду за 2022. годину