informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Формулари


Форумлар   Преузми
Захтев за копирање списа предмета   доц wорд доцумент пдф пдф доцумент
Захтев за оверу преписа пресуде   доц wорд доцумент пдф пдф доцумент
Захтев за издавање дозволе за посету притворенику   доц wорд доцумент пдф пдф доцумент
Образац притужбе *   доц wорд доцумент пдф пдф доцумент
Захтев за издавање потврде да се против лица не води поступак   доц wорд доцумент пдф пдф доцумент
Уверење за физичка лица из надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу     пдф пдф доцумент
       
Приликом подношења захтева за оверу преписа пресуде, странка је дужна да уплати таксу у износу од 490,00 динара на рачун окружног суда Ниш, број рачуна 840 - 29596845-95. Пример попуњене уплатнице:
Пример уплатнице
       
Приликом подношења захтева за копирање списа предмета, странка је дужна да уплати таксу у износу од 100,00 динара на рачун Вишег суда Ниш, број рачуна840 - 29596845-95. Пример попуњене уплатнице:
Пример уплатнице
Услуге фотокопирања наплаћују се 20,00 дин по страници на жиро-рачун 840-971621-18
Захтеви се могу предати сваким радним даном у канцеларију писарнице Вишег суда, број 76.
 
* НАПОМЕНА - Чланом 7. Закона о уређењу судова уређено је право странке и другог учесника у судском поступку на притужбу кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход. Више о надлежностима прочитајте у овом чланку.