covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Формулари


Форумлар   Преузми
Захтев за препис и фотокопирање
    пдф пдф доцумент
Захтев за разгледање списа
    пдф пдф доцумент
Захтев архиви за доставу списа
    пдф пдф доцумент


Уз поднети захтев за разгледање и копирање архивираног списа, доставити доказ о плаћеној такси од 390,00 динара на жиро-рачун 840-29596845-95.

Услуге фотокопирања наплаћују се 20,00 дин по страници на жиро-рачун 840-29596845-95.

Захтеви се могу предати сваким радним даном у канцеларију писарнице Вишег суда, број 76.
 Захтев - Уверење за физичка лица из надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу     пдф пдф доцумент
 
Захтев - Уверење за правна лица из надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу
    пдфпдф доцумент
 Уз поднети захтев доставити доказ о плаћеној такси у износу од 190,00 динара по захтеву на жиро рачун 840-29596845-95.
 Захтеви се могу предати лично или путем поште на адресу Вишег суда у Нишу.
Почев од 01.03.2014. године, Основни суд у Нишу почео је издавање јединственог уверења да против лица није покренут кривични поступак, да није донета наредба о спровођењу истраге, да није поднет оптужни предлог и да није поднета нити потврђена оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности. Да би добили ово уверење грађани су, до скоро, морали да подносе обрасце Основном суду у Нишу, Основном јавном тужилаштву у Нишу и Вишем јавном тужилаштву у Нишу, тако да су, по испуњењу услова, добијали три уверења које су издавали поменути органи. Процедура издавања уверења сада је поједностављена тако што ће грађани подносити један образац Основном суду у Нишу и биће им издато јединствено уверење, након провере извршене у Основном и Вишем суду у Нишу и Основном и Вишем јавном тужилаштву у Нишу. 
* НАПОМЕНА - Чланом 7. Закона о уређењу судова уређено је право странке и другог учесника у судском поступку на притужбу кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход. Више о надлежностима прочитајте у овом чланку.