covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

На основу чл. 23 ст. 3 Закона о уређењу судова почетком јануара 2015. године формирана је Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима.

Ради пријема сведока и оштећених за учешће у кривичном поступку опремљена је посебна просторија у Вишем суду у Нишу (Канцеларија бр. 78). Поред тога је, ради саслушања посебно осетљивих сведока, малолетних лица и жртава кривичних дела опремљена просторија уређајима за пренос звука и слике у којој ће се саслушање наведених лица вршити без присуства странака и учесника у кривичном поступку, настојећи да се тиме избегну могуће штетне последице кривичног поступка по личност, телесно и душевно стање сведока и оштећених.

Сврха рада Службе је да обезбеди услове за сигурно и безбедно сведочење и помогне оштећенима и сведоцима да превазиђу негативна осећања у вези са њиховим учешћем у кривичном поступку.

Служба обавља послове пружања подршке и помоћи сведоцима и оштећенима кроз давања објашњења њихових улога у кривичном поступку, начина на који се постављају питања пред судом, правне терминологије, наплате трошкова њиховог доласка, а службеници подршке у Служби присуствују и суђењима уколико сведоци и оштећени то желе.

Контакт и информације о раду Службе

Руководилац Службе за подршку жртвама и сведоцима
судија Тамара Савић