informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Јавне набавке

На основу члана 22, став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ("Службени гласник РС" број 106/2013), председника Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић донео је Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.

У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Виши суд у Нишу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.

Назив

Документација

Рок за подношење понуда

ЈН 1.1.3/2019: Набавка канцеларијског потрошног материјала и тонера за потребе Вишег суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

27.11.2019. до 12:00

ЈН 1.3.1/2019: Молерско-фарбарски радови

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.08.2019 до 12:00
ЈН 1.1.1/2019: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

14.06.2019. до 12:00

ЈН 2.2.7/2019: Набавка услуге - Сервисирање централног система климатизације

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.05.2019. до 12:00

ЈН 2.2.5/2019: Aнгажовање лица са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду, процену ризика и опасности за потребе Вишег суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.03.2019. до 13:00

ЈН 2.2.1/2019: Израда пројектне документације за озакоњење реконструисаног таванског простора у згради Палате правде у Нишу

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.02.2019. до 12:00

ЈН 1.1.2/2019: Набавка канцеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање заинтересованог лица
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3

21.02.2019. до 12:00

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки
Измена плана јавних набавки бр.1
Измена плана јавних набавки бр.2

 
ЈН 1.1.4/2018: Набавка тонера за потребе Вишег суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

28.11.2018 до 12:00
ЈН 1.1.3/2018: Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.09.2018 до 12:00
ЈН 1.3.1/2018: Молерско-фарбарски радови

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питања потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.07.2018 до 12:00
ЈН 1.1.2/2018: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закњученом уговору

16.06.2018. до 12:00

ЈН 1.1.1/2018: Набавка канцеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање потенцијалног понуђача
Одговор II на питање потенцијалног понуђача
Одговор III на питање потенцијалног понуђача
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 4

19.02.2018. до 12:00

ЈН 02/2017: Набавка рачунара и рачунарске опреме Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
06.11.2017. до 13:00

ЈН 1.1.2/2017: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора

21.06.2017. до 12:00

ЈН 1.1/2017: Набавка канцеларијског потрошног материјала и тонера за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Обавештење
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора

20.02.2017. до 12:00

ЈН 1.2/2016: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна конкурсне документације
Одлука о додели уговора

19.05.2016. до 12:00

ЈН 1.1/2016: Набавка канцеларијског потрошног материјала за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.03.2016. до 12:00

ЈН 01/2016: Избор добављача моторног безоловног евро премијум бензина БМБ 95 за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација

10.02.2016. до 12:00

ЈН 07/2015: Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.11.2015. до 13:00

ЈН 06/2015: Извођење занатских радова на реконструкцији и репарацији дела паркета и столарије

Јавни позив
Конкурсна документација
Појашњење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.08.2015. до 10:00

ЈН 05/2015: Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна
Допуна конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка

20.05.2015. до 13:00

ЈН 04/2015: Избор снабдевача електричном енергијом на ниском напону

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.04.2015. до 12:00

ЈН 03/2015: Набавка канцеларијског материјала за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Oбавештење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора

13.03.2015. до 12:00

ЈН 02/2015: Пружање услуга поправке и одржавања рач. опреме и перифер. уређаја као и репарације и пуњења тонер касета за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Oбавештење о измени конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Oбавештење о II измени конкурсне документације
II измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора

19.02.2015. до 12:00

ЈН 01/2015: Набавка канцеларијског материјала за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

18.02.2015. до 12:00

Архива

Архива јавних набавки