informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Судије поротници положили заклетву

 

         Судије поротници положили заклетву

           Двадесет деветоро судија поротника је 08. јануара 2015.године у Вишем суду положило заклетву.

       Одлуку о именовању судија поротника је донео Високи савет судства на седници одржаној 23.12.2014.године када је за Виши суд именовано 33 судија поротника за мандатни период од пет година.

       Судије поротници ће у Вишем суду учествовати у суђењима за најтежа кривична дела, као и у сложеним парничним предметима, а о томе како функционише судска власт и која ће надаље бити њихова улога у њеном вршењу, која су њихова права и обавезе у поступцима у којима ће поступати и одлучивати као чланови судећих већа, судијама поротницима је предочио Председник Вишег суда судија Зоран Крстић.

       Пре полагања заклетве судије поротници су посебно упозорени на обавезу да поступају непристрасно, да су дужни да чувају углед, част и достојанство судијске функције једнако као и професионалне судије са којима ће поступати и да у поступању морају бити независни од било каквих утицаја.

    

 

Одлагање суђења

           Одлагање суђења због штрајка адвоката

           У периоду од 17.09.2014.године до 03.11.2014.године у Вишем суду у Нишу одложено је 392 рочишта и главних претреса (у кривичној материји, парничној материји и поступцима према малолетним учиниоцима кривичних дела).

         У 33 предмета у поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела разлог одлагању био је, осим недоласка адвоката и недолазак малолетних лица, а у 2 предмета главни претреси су одложени због дојаве да је у згради суда постављена бомба.

     У осталих 359 предмета разлог одлагању суђења био је недолазак адвоката (било као бранилаца постављених по службеној дужности или као ангажованих бранилаца, односно пуномоћника) због штрајка у који су адвокати ступили у току септембра месеца.

Дан отворених врата

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ДАНА ЦИВИЛНЕ ПРАВДЕ У ВИШЕМ СУДУ

       Поводом Европског дана цивилне правде у згради Палате правде у Нишу 24.10.2014.године у 12 сати организоваћемо "Дан отворених врата".

     У сарадњи са студентима Правног факултета у Нишу, Виши суд ће организовати симулацију суђења, затим ће на на тему виђења правде говорити беседник са Правног факлтета (овогодишњи победник такмичења у беседништву), као и судијски помоћник из Вишег суда.

       У оквиру “Дана отворених врата” представићемо програм рада посебне службе која је намењена за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима у поступку и пружити прилику присутнима да разгледају простoрију која је у суду опремљена и  намењена овој посебно осетљивој категорји учесника у судском поступку.

         

Посета министра Правде

ПОСЕТА МИНИСТРА ПРАВДЕ

 

 

Дана 15.10.2014. године Виши суд у Нишу посетио је министар правде Републике Србије Никола Селаковић, заједно са помоћницом министра Славицом Јелачом.

У разговору са министром правде су учествовали председник Вишег суда Зоран Крстић, председник Основног суда Горан Спасић, вршилац функције Вишег јавног тужиоца Едвард Јерин, као и председник Апелационог суда у Нишу Драган Јоцић.

Министар правде је, између осталог, говорио о будућим изменама Судског пословника, могућностима за пријем приправника и судијских помоћника, новим решењима везаним за наплату судске таксе, потреби и могућностима за смањење судских трошкова и о одговорности судија за професионално обављање судијске функције.

Од стране представника судова и јавног тужилаштва министру је указано на потребу за попуњавањем упражњених судијских места у Вишем суду у Нишу и Основном суду у Алексинцу, на проблеме везане за смештајни простор, на потребу за сталном едукацијом и стручним усавршавањем судија и судијских помоћника, проблем неуједначене судске праксе као последице неквалитетних закона и потреби за јачањем судијске независности

Заказан главни претрес оптуженом за убиство Вука С.

 У Вишем суду је за 15.10.2014.године у 09,00 сати заказан наставак главног претреса у кривичном предмету против Д.С из Ниша који је оптужен да је 10.02.2014.године у парку „Светог Саве“ у Нишу  ножем нанео већи број убодних рана и тако  лишио живота  Вука С., такође из Ниша.

Састанак са представницима Адвокатске коморе

На иницијативу Председника Вишег суда у Нишу Зорана Крстића, у Вишем суду је 31.7.2014.године одржан састанак са представницима Адвокатске коморе у Нишу. Састанку су присуствовали, осим Председника Вишег суда Зорана Крстића још и председник Основног суда у Нишу Горан Спасић, портпарол Вишег суда Тамара Савић Цветановић, председница Адвокатске коморе у Нишу и председница Управног одбора Коморе адвокат Бранкица Орловић, као и потпредседник Управног одбора Адвокатске коморе адвокат Владан Илић.

Идеја састанка је била да се препознају неки од најприсутнијих проблема  у свакодневном контакту судова и адвоката и да се нађу начини њиховог најефикаснијег превазилажења, а све у циљу постизања што ефикаснијег и успешнијег остваривања права грађана и једноставнијег долажења до правде. Посебно се указало на значај да судије и адвокати развијају  односе међусобног поштовања, уважавања и сарадње.

Уз свест о улози коју адвокатура има у постизању ефикасног управљања  предметима и остваривању права грађана,   Виши суд је покренуо иницијативу да се између судова са подручја Вишег суда у Нишу и Адвокатске коморе у Нишу закључи Протокол о дефинисању и унапређењу међусобниходноса.  Од стране представника Адвокатске коморе та иницијатива је подржана и препозната као потреба да се у будућем периоду међусобни односи судова и адвоката ближе дефинишу,  како би се међусобна сарадња унапредила и учинила делотворнијом.

Констатовано је да односи судова и адвоката треба да буду такви да обезбеде правилно одлучивање у предметима на најбржи начин и уз најмање трошкова.

Уз уважавање чињенице да највећу одговорност за ефикасно управљање предметима имају судије,  на састанку се указало и на то да је  за успостављање и примену највиших стандарда у поступку остваривања права грађана судијама  потребна сарадња и подршка Адвокатске коморе и свих адвоката.

Нека  питања на чији значај је овом приликом скренута пажња и неки  од проблема који су овом приликом препознати у свакодневном контакту судова и адвоката, а који би требало да буду тема и будућегПротокола о дефинисању и унапређењу међусобних односатичу потреба:

да адвокати подстичу странке на мирно решавање спорова, 

            да се  поштују  стандарди  који се односе на термине одржавања рочишта,

да судије и адвокати увек долазе припремљени на рочишта како се поступци не би непотребно одуговлачили и да адвокати не врше процесне злоупотребе и не користе неосноване разлоге за одлагање рочишта,

да судије настоје  да са странкама у поступку комуницирају увек у присуству обе странке, а да адвокати пред клијентима  не улазе у судницу уочи рочишта или остају после рочишта у судници без присуства и осталих странака

да судови унапреде организацију и рад писарница  у погледу благовременог здруживања поднесака, благовременог достављања писмена супротној странци, омогућавања увида у списе, информисања о кретању списа,

да адвокати буду правилно и благовремено обавештени о заказаним радњама пред судом, али и да им буде остављено довољно времена да се за предузимање тих радњи припреме.