informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Изабран председник суда

 На другој седници првог редовног заседања у 2014. години, одржаној 23.маја 2014. године Народна скупштина Републике Србије је за председника Вишег суда у Нишу изабрала Зорана Крстића, судију Апелационог суда у Нишу. Мандат председника суда траје 5 година.

 Судија Зоран Крстић је каријеру судије започео у Општинском суду у Књажевцу. Након тога је изабран за судију Окружног суда у Нишу, затим за судију Вишег суда у Нишу и судију Апелационог суда у Нишу. Судио је у кривичним предметима, између осталог, у предмету против окр. Силва Плута из Словеније, због кривичног дела тешко убиство због којег је окривљеног изречена казна затвора у трајању од 40 година, окр. Ивана Антића због кривичног дела тешко убиство, којом је осуђен на казну затвора у трајању од 35 година, окр. Владана Ровчанина за убиство пет радника СУП-а Приштина и др. Био је председник кривичног одељења Вишег суда у Нишу, председник одељења судске праксе, председник војног одељења Окружног суда у Нишу, дугогодишњи је сарадник часописа „Параграф“, уредник Билтена судска пракса Вишег суда у Нишу, аутор стручних радова Методологија израде пресуде, Провоцирано кривично дело, Самосталност судије и одговорност судије. Био је председник одељења друштва судија са подручја Окружног суда у Нишу и члан је Управног одбора Друштва судија Србије. Због доследности у борби за независност судства скупштина Друштва судија Србије му је доделила посебно признање. Ожењен је и отац два детета. Учествовао је на више маратонских трка одржаних у Београду и Љубљани.

 На истој седници за председника Основног суда у Нишу изабран је Горан Спасић, судија Вишег суда у Нишу, а за председника Основног суда у Алексинцу изабран је Небојша Цолић, судија Апелационог суда у Нишу.

План за повећање поверења јавности у рад суда

Имајући у виду циљ Националне стратегије реформе правосуђа, а ради повећања поверења јавности у рад суда и омогућавања корисницима услуга да на бржи и ефикаснији начин остваре своја права, Виши суд у Нишу израдио је План који предвиђа низ активности са циљем да се информишу и консултују кључни чиниоци, повећа степен разумевања грађана у судску процедуру, побољша слика суда у јавности и његова позиција у друштву. План за повећање поверења јавности за текућу, 2014. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Вишег суда

Извештај о раду Вишег суда у Нишу за 2013. годину можете погледати овде.

Распоред послова за 2014. годину

Изашао је нови распоред послова судија и судског особља  Вишег суда у Нишу за 2014. годину.
Распоред можете преузети овде

Обавештење

На Свечаној седници свих судија Вишег суда у Нишу, која је одржана дана 26.децембра 2013. године, ступили су на функцију судије Невена Благојевић, Јелена Павловић, Милица Грујић, Олгица Паповић и Горан Спасић.
За судије Вишег суда изабрани су Одлуком Високог савета судства од 05.12.2013. године.
Они су изабрани за судије Вишег суда у Нишу пошто су пре тога судије Вишег суда у Нишу Саша Бошковић, Иван Булатовић, Јасмина Јововић, Зоран Крстић и Дијана Јанковић изабрани за судије Апелационог суда у Нишу.

Саопштење за јавност поводом текста у новинамна "Блиц"

Сходно одредбама Закона о јавном информисању, а поводом навода у тексту који је објављен у дневном издању новинског листа "Блиц" од 03.08.2013.године који се односи на одређивање притвора окривљеном М. В. из Ниша, у коме се каже "да је истражни судија који је требало да саслуша окривљеног промењен у последњем тренутку" а затим и "да је препорука за промену истражног судије стигла од једног државног функционера", Виши суд у Нишу издаје следеће

САОПШТЕЊЕ

У кривичном предмету против окр. М.В. поступао је истражни судија коме је предмет заведен и додељен у рад у свему у складу са годишњим распоредом послова у суду и судским пословником и никакве накнадне промене, нити пак промене судије "у последњем тренутку", се нису догодиле.

Разлози и поступак за евентуалном променом поступајућег судије су изричито предвиђени законом и суд, и иначе и у конкретном случају, не познаје форму "препоруке од било ког државног функционера" за промену судије коме предмет буде додељен у рад.

Приликом доношења одлуке о притвору у односу на окр. М.В. Виши суд у Нишу поступао је у складу са одредбама Законика о кривичном поступку, а правилност и законитост те одлуке може преиспитивати само Апелациони суд у Нишу, у евентуалном поступку по жалби.

Напомињемо и то да у вези са горе наведеним информацијама објављеним у „Блицу" уопште нисмо контактирани да се о њиховој (не) тачности изјаснимо.

у Нишу, дана 03.08.2013.године

Портпарол Вишег суда у Нишу
Тамара Савић Цветановић