covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Упутство о поступању са тајним подацима

На основу Одлуке председника Вишег суда у Нишу Су I 1-30/14 од 09.10.2014. године, у вези члана 34. Закона о тајности података, Руковаоц тајним подацима у Вишем суду у Нишу, судија Небојша Жикић доноси

УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ, РУКОВАЊУ И ПРЕНОШЕЊУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ