covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Судска одељења

У Вишем суд у Нишу постоје кривично и грађанско одељење, као и одељење судске праксе и припремно одељење.

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

       Председник кривичног одељења је судија Горан Спасић.

       Као судија за претходни поступак поступа судија Јелена Миладиновић.

По првостепеним кривичним предметима поступају судије:

1.Мирко Драшковић
2.Александра Мојашевић Крстић
3.Тамара Савић
4.Дејан Стаменковић

 У другостепеним кривичним предметима поступају судије:

1.Драгана Живадиновић-председник већа
2.Бојан Вујачић-заменик председника већа
3.Јелена Миладиновић-члан већа
4.Горан Спасић-члан већа

 У предметима који се односе на малолетнике поступају судије Александар Теодосић и Дејан Стаменковић.

 У већу за малолетнике поступају судије:

1.Александар Теодосић-председник већа
2.Дејан Стаменковић-члан већа
3.Александра Мојашевић Крстић-члан већа
4.Јелена Миладиновић-члан већа

У већу за потврђивање оптужнице поступају судије:

1.Драгана Живадиновић-председник већа
2.Бојан Вујачић-заменик председника већа
3.Јелена Миладиновић-члан већа
4.Горан Спасић-члан већа

У  ванпретресном већу поступају:

1.Драгана Живадиновић-председник већа
2.Бојан Вујачић-заменик председника већа
3.Јелена Миладиновић-члан већа
4.Горан Спасић-члан већа

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Тамара Савић-председник посебног одељења
Дејан Стаменковић-заменик председника посебног одељења
Судија за претходни поступак - судија Јелена Миладиновић
Заменик судије за претходни поступак - судија Александра Мојашевић Крстић

У ПРВОСТЕПЕНИМ предметима кривичних дела из надлежности Посебног одељења поступају судије:

1.Тамара Савић
2.Дејан Стаменковић
3.Александра Мојашевић Крстић
4.Александар Теодосић
5.Бојан Вујачић

У ванпретресном већу за сузбијање корупције поступају:

1.Драгана Живадиновић-председник већа
2.Бојан Вујачић-заменик председника већа
3.Јелена Миладиновић-члан већа
4.Тамара Савић-члан већа

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Председник грађанског одељења је судија Сузана Стаменковић. Заменик председника грађанског одељења је судија Небојша Жикић.

У грађанској материји поступају четири већа, тако да иста чине судије:

                        I веће
1.Снежана Милићевић-председник већа
2.Небојша Жикић-члан већа
3.Јелена Павловић-члан већа

                        II  веће
1.Сузана Стаменковић-председник већа
2.Олгица Паповић-члан већа
3.Драгана Савић-члан већа

                        III веће
1.Мира Стефанова-председник већа
2.Јелена Игњатовић Пејчић-члан већа
3.Ана Лукић Видојковић-члан већа

                        IV веће
1.Нела Алексић-председник већа
2.Катарина Тонић-члан већа
3.Миљан Петровић-члан већа

У првостепеним  парничним предметима поступају судије: Тања Митровић, Ана Лукић Видојковић и Драгана Савић.
По захтевима за рехабилитацију поступају судије Снежана Милићевић(1), Миљан Петровић(2) и Мира Стефанова(3).

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Председник одељења судске праксе судија Мира Стефанова. Заменик председника одељења судија Снежана Милићевић.

Главни и одговорни уредник Билтена судске праксе је председник суда Драгана Живадиновић.

СЛУЖБА МЕЂУСОБНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Послове међусобне правне помоћи, који се односе на сарадњу са другим судовима и државним органима обавља Председник суда судија Драгана Живадиновић док је заменик судија Бојан Вујачић.

СЛУЖБА МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

У поступцима пружања међународне правне помоћи страним судовима, органима и међународним организацијама (излазне замолнице) послове у кривичним стварима обавља судија Бојан Вујачић а у грађанским стварима судија Катарина Тонић. Излазне замолнице потписује Председник суда судија Драгана Живадиновић.

НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ХАШКИХ КОНВЕНЦИЈА

Надзор над применом хашких конвенција и особа за контакт са Министарством правде Р Србије је судија Горан Спасић. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Председник одељења је судија Нела Алексић.

У кривичној материји поступаће судије Бојан Вујачић и Горан Спасић.

У грађанској материји (парничној, извршној, ванпарничној,...) поступаће судија Иван Соколовић.

СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ ОШТЕЋЕНИМ СВЕДОЦИМА

 Руководилац службе је судија Тамара Савић.