covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Односи са јавношћу

План за повећање поверења јавности у судове представља још један од начина повећања транспарентности рада судова и њиховог квалитетнијег представљања у јавности.

 

Ради остварења тих циљева Виши суд у Нишу је и на почетку ове године донео План за повећањеповерења јавности у рад суда за 2016. годину који обухвата већи број информативних, консултативних и промотивних активности. У Плану су јасно дефинисане планиране активности и њихови циљеви, којим циљним групама су наведене активности намењене као и оквирне рокове у којима би требало да буду реализовани.

 

План за повећање поверења јавности у рад суда за 2016. годину можете преузети овде