covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Саопштење за јавност и медије

Због исказаног интересовања јавности о статусу предмета формираног поводом лишења живота оштећених Горана Ђокића, Гордане Ђокић и Лидије Ђокић из Алексинца, Виши суд у Нишу дана 07.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Више јавно тужилаштво у Нишу подигло је оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године против окривљених Г.Џ. и С.Џ, обојице из Моравца, општина Алексинац.

Окривљеном Г.Џ. ставља се на терет извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114. став 1. тачка 11. Кривичног законика у стицају са кривичним делима недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика и недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

Окривљеном С.Џ. оптужницом је стављено на терет извршења кривичног дела тешко убиство у помагању из члана 114. став 1. тачка 11. у вези са чланом 35. Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

            Веће Вишег суда у Нишу је решењем Кв 169/2022 од 07.04.2022. године у стадијуму формалног испитивања оптужног акта вратило оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године ради отклањања недостатака у смислу члана 333. Законика о кривичном поступку.

Решењем већа Вишег суда у Нишу Кв 170/2022 од 07.04.2022. године продужен је притвор окривљенима Г.Џ. и С.Џ, обојици из Моравца, општина Алексинац, из разлога прописаних чланом 211. став 1. тачка 4. Законика о кривичном поступку за још 30 (тридесет) дана тако да по том решењу може трајати најдуже до 06.05.2022. године.

            Виши суд у Нишу ће и надаље благовремено обавештавати јавност о овом предмету. У том смислу подсећамо медије на обавезе из члана 3. став 2. Законика о кривичном поступку и члана 73. Закона о јавном информисању и медијима.