covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Просторије Вишег суда

Законом о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/2008 и 104/2009) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", бр. 116/2008) основан је Виши суд Нишу, који је са радом почео 01. јануара 2010 године.

Седиште Вишег суда у Нишу је у згради Палате правде у Вождовој улици бр.23, а просторије овог суда се налазе на другом и трећем спрату зграде.

 

У згради Палате правде се налазе, осим Вишег суда, још и следећи правосудни органи:

-Основни суд у Нишу (чије су просторије у приземљу зграде и на првом спрату)

-Основно јавно тужилаштво у Нишу (чије су просторије у приземљу зграде)

-Више јавно тужилаштво у Нишу (чије су просторије на првом и другом спрату зграде)

 

     У згради Палате правде налазе се и просторије Правосудне академије-канцеларија у Нишу.

 

   Виши суд у Нишу територијално је надлежан за подручје Основног суда у Нишу и Основног суда у Алексинцу.