covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

ПРЕИНАЧЕНА У ДЕЛУ ОДЛУКЕ О КАЗНИ ПРЕСУДА ОКРИВЉЕНОМ ДИМИТРИЈУ СТЕВАНОВИЋУ

Првостепеном пресудом Вишег суда у Нишу 1 К бр. 128/14 од 07.12.2015. године окривљени Димитрије Стевановић оглашен је кривим због извршења кривичног дела убиство из чл. 113. Кривичног законика јер је дана 10.02.2014. године умишљајно лишио живота Вука Стоиљковића и осуђен на казну затвора у трајању од 12 ( дванаест ) година и 6 ( шест ) месеци. Пресудом Апелационог суда у Нишу 17 Кж1 бр. 388/16 од 20.05.2016. године усвојена је жалба бранилаца окривљеног и преиначена пресуда Вишег суда у Нишу 1 К бр. 128/14 од 07.12.2015. године у делу одлуке о казни, тако што је окривљени Димитрије Стевановић из Ниша због кривичног дела убиство из чл. 113. Кривичног законика, за које је првостепеном пресудом оглашен кривим, осуђен на казну затвора у трајању од 12 ( дванаест ) година.

ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НИШУ ПОДИГНУТА ПРОТИВ ДЕЈАНА Н.

Решење Вишег суда у Нишу 1 Кв.бр. 214/16од 03.06.2016. године, којим је потврђена оптужница Вишег јавног тужилаштва у Нишу КТ бр. 1/16 од 19.05.2016. године која је подигнута против оптуженог Дејана Н. због оправдане сумње да је извршио кривично дело тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 1. Кривичног законика, потврђено је у поступку по жалби браниоца окривљеног решењем Апелационог суда у Нишу 8 Кж2 бр. 355/16 од 13.06.2016. године.

Предмет је заведен у „К“ уписник под бројем К 63/16.

ПОТВРЂЕНА ОСУЂУЈУЋА ПРЕСУДА ОКРИВЉЕНОМ ИВАНУ МИЛОВАНОВИЋУ

Пресудом Апелационог суда у Нишу 2 Кж1 бр. 372/16 од 12.04.2016. године одбијене су као неосноване жалбе Вишег јавног тужиоца у Нишу, окривљеног и његовог браниоца и потврђена је пресуда Вишег суда у Нишу 3 К бр. 114/15 од 27.01.2016. године којом је окривљени Иван Миловановић оглашен кривим због извршења кривичног дела убиство из чл. 113. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 15 ( петнаест ) година. Окривљени је оглашен кривим јер је дана 22.08.2014. године у просторијама КПЗ Ниш приликом посете лишио живота своју бившу супругу.

ПРЕИНАЧЕНА У ДЕЛУ ОДЛУКЕ О КАЗНИ ПРЕСУДА ОКРИВЉЕНИМА ИВИЦИ И МАРКУ ДИНИЋУ

Првостепеном пресудом Вишег суда у Нишу окривљени Марко Динић је због извршења кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 5. КЗ оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од 20 ( двадесет ) година, док је окривљени Ивица Динић због извршења кривичног дела кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 5. КЗ у помагању у вези чл. 35. КЗ оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од 10 ( десет година ). Пресудом Апелационог суда у Нишу 18 Кж1 бр. 189/16 од 15.03.2016. године усвојена је жалба Вишег јавног тужилаштва у Нишу и преиначена пресуда Вишег суда у Нишу 2 К бр. 78/13 од 18.11.2015. године у делу одлуке о казни, тако што је окривљени Марко Динић због извршења кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 5. КЗ, за које је првостепеном пресудом оглашен кривим, осуђен на казну затвора у трајању од 30 ( тридесет ) година.

ПРЕИНАЧЕНА У ДЕЛУ ОДЛУКЕ О КАЗНИ ПРЕСУДА ОКРИВЉЕНОМ МИЛОВАНУ МИШИЋУ

Првостепеном пресудом Вишег суда у Нишу 2 К бр. 70/15 од 08.12.2015. године окривљени Милован Мишић из Сврљига оглашен је кривим због извршења кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 4. КЗ и кривичног дела силовање из чл. 178. ст. 1. КЗ и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 37 ( тридесет седам ) година. Пресудом Апелационог суда у Нишу 7 Кж1 бр. 159/16 од 25.03.2016. године усвојена је жалба Вишег јавног тужилаштва у Нишу и преиначена пресуда Вишег суда у Нишу 2 К бр. 70/15 од 08.12.2015. године у делу одлуке о казни, тако што је окривљени Милован Мишић из Свљига због кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 4. КЗ и кривичног дела силовање из чл. 178. ст. 1. КЗ, за која је првостепеном пресудом оглашен кривим, осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 40 ( четрдесет ) година.

ПОТВРЂЕНА ОПТУЖНИЦА ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У НИШУ ПОДИГНУТА ПРОТИВ МИЛАНА В.

Решење Вишег суда у Нишу 2 Кв.бр. 517/15од 14.03.2016. године, којим је потврђена оптужница Вишег јавног тужилаштва у Нишу КТ бр. 183/13 од 11.03.2016. године која је подигнута против оптуженог Милана В. због оправдане сумње да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл. 359. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ у вези чл. 61. Кривичног законика, потврђено је у поступку по жалби браниоца окривљеног решењем Апелационог суда у Нишу 6 Кж2 бр. 202/16 од 13.04.2016. године.