covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Правила понашања

На основу одредбе чл. 52. Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011- др.закон, 78/2011- др.закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015- др.закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - одлука УС), чл. 7. и чл. 8. Судског пословника (Сл. Гласник РС“, бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104,2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 43/2019 и 93/2019), Закључка Високог савета судства бр. 021-05-46/2020-01 од 07.05.2020. године, председник Вишег суда у Нишу, доноси

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У ЗГРАДИ ВИШЕГ СУДА У НИШУ РАДИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА