covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Награда Града Ниша

Награда Града Ниша судијској приправници Вишег суда у Нишу Милици Станковић.

Мећу добитницима Светосавске награде Града Ниша, као један од најбољих студената, нашла се и Милица Станковић, приправница Вишег суда у Нишу. Њој је на предлог Правног факултета у Нишу додељена награда Града Ниша за најбољег студента на мастер академским студијама на Правном факултету у Нишу. Поред новчане награде у износу од 50.000,00 динара, она је примила и златник са ликом цара Константина. Милица изузетну марљивост, иницијативност и истраживачке способности испољава и као судијски приправник.

             Награда која јој је додељена је била и добар повод да се Виши суд обрати Министарству правде, које од 2010. године није обезбеђивало средства за пријем нових приправника у радни однос, да за најбоље судијске приправнике, којих осим Милице у Вишем суду има још, обезбеди средства и омогући пријем истих у радни однос. На тај начин би у будућности суд обезбедио вредне, одговорне и стручне судије, односно делиоце правде.

Наставак суђења

Наставак суђења у Вишем суду

         Од 26.01.2015.године када је престао протест адвоката обуставом рада, адвокати долазе на заказана суђења, тако да су након четири месеца настављена  суђења у Вишем суду.

Одлагање суђења због штрајка адвоката

 

Одлагање суђења због штрајка адвоката у кривичној материји

           У периоду од 17.09.2014.године до 15.01.2015.године у Вишем суду у Нишу у кривичној материји одложено је 456 заказаних рочишта за главни претрес у којима браниоци окривљених због штрајка нису приступили суду. Ради се о поступцима у којима је закон предвидео обавезну одбрану окривљених од стране адвоката, тако да се суђења без присуства бранилаца не могу одржати.

 

Судије поротници положили заклетву

 

         Судије поротници положили заклетву

           Двадесет деветоро судија поротника је 08. јануара 2015.године у Вишем суду положило заклетву.

       Одлуку о именовању судија поротника је донео Високи савет судства на седници одржаној 23.12.2014.године када је за Виши суд именовано 33 судија поротника за мандатни период од пет година.

       Судије поротници ће у Вишем суду учествовати у суђењима за најтежа кривична дела, као и у сложеним парничним предметима, а о томе како функционише судска власт и која ће надаље бити њихова улога у њеном вршењу, која су њихова права и обавезе у поступцима у којима ће поступати и одлучивати као чланови судећих већа, судијама поротницима је предочио Председник Вишег суда судија Зоран Крстић.

       Пре полагања заклетве судије поротници су посебно упозорени на обавезу да поступају непристрасно, да су дужни да чувају углед, част и достојанство судијске функције једнако као и професионалне судије са којима ће поступати и да у поступању морају бити независни од било каквих утицаја.

    

 

Одлагање суђења

           Одлагање суђења због штрајка адвоката

           У периоду од 17.09.2014.године до 03.11.2014.године у Вишем суду у Нишу одложено је 392 рочишта и главних претреса (у кривичној материји, парничној материји и поступцима према малолетним учиниоцима кривичних дела).

         У 33 предмета у поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела разлог одлагању био је, осим недоласка адвоката и недолазак малолетних лица, а у 2 предмета главни претреси су одложени због дојаве да је у згради суда постављена бомба.

     У осталих 359 предмета разлог одлагању суђења био је недолазак адвоката (било као бранилаца постављених по службеној дужности или као ангажованих бранилаца, односно пуномоћника) због штрајка у који су адвокати ступили у току септембра месеца.

Дан отворених врата

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ДАНА ЦИВИЛНЕ ПРАВДЕ У ВИШЕМ СУДУ

       Поводом Европског дана цивилне правде у згради Палате правде у Нишу 24.10.2014.године у 12 сати организоваћемо "Дан отворених врата".

     У сарадњи са студентима Правног факултета у Нишу, Виши суд ће организовати симулацију суђења, затим ће на на тему виђења правде говорити беседник са Правног факлтета (овогодишњи победник такмичења у беседништву), као и судијски помоћник из Вишег суда.

       У оквиру “Дана отворених врата” представићемо програм рада посебне службе која је намењена за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима у поступку и пружити прилику присутнима да разгледају простoрију која је у суду опремљена и  намењена овој посебно осетљивој категорји учесника у судском поступку.

         

Посета министра Правде

ПОСЕТА МИНИСТРА ПРАВДЕ

 

 

Дана 15.10.2014. године Виши суд у Нишу посетио је министар правде Републике Србије Никола Селаковић, заједно са помоћницом министра Славицом Јелачом.

У разговору са министром правде су учествовали председник Вишег суда Зоран Крстић, председник Основног суда Горан Спасић, вршилац функције Вишег јавног тужиоца Едвард Јерин, као и председник Апелационог суда у Нишу Драган Јоцић.

Министар правде је, између осталог, говорио о будућим изменама Судског пословника, могућностима за пријем приправника и судијских помоћника, новим решењима везаним за наплату судске таксе, потреби и могућностима за смањење судских трошкова и о одговорности судија за професионално обављање судијске функције.

Од стране представника судова и јавног тужилаштва министру је указано на потребу за попуњавањем упражњених судијских места у Вишем суду у Нишу и Основном суду у Алексинцу, на проблеме везане за смештајни простор, на потребу за сталном едукацијом и стручним усавршавањем судија и судијских помоћника, проблем неуједначене судске праксе као последице неквалитетних закона и потреби за јачањем судијске независности

Заказан главни претрес оптуженом за убиство Вука С.

 У Вишем суду је за 15.10.2014.године у 09,00 сати заказан наставак главног претреса у кривичном предмету против Д.С из Ниша који је оптужен да је 10.02.2014.године у парку „Светог Саве“ у Нишу  ножем нанео већи број убодних рана и тако  лишио живота  Вука С., такође из Ниша.

Састанак са представницима Адвокатске коморе

На иницијативу Председника Вишег суда у Нишу Зорана Крстића, у Вишем суду је 31.7.2014.године одржан састанак са представницима Адвокатске коморе у Нишу. Састанку су присуствовали, осим Председника Вишег суда Зорана Крстића још и председник Основног суда у Нишу Горан Спасић, портпарол Вишег суда Тамара Савић Цветановић, председница Адвокатске коморе у Нишу и председница Управног одбора Коморе адвокат Бранкица Орловић, као и потпредседник Управног одбора Адвокатске коморе адвокат Владан Илић.

Идеја састанка је била да се препознају неки од најприсутнијих проблема  у свакодневном контакту судова и адвоката и да се нађу начини њиховог најефикаснијег превазилажења, а све у циљу постизања што ефикаснијег и успешнијег остваривања права грађана и једноставнијег долажења до правде. Посебно се указало на значај да судије и адвокати развијају  односе међусобног поштовања, уважавања и сарадње.

Уз свест о улози коју адвокатура има у постизању ефикасног управљања  предметима и остваривању права грађана,   Виши суд је покренуо иницијативу да се између судова са подручја Вишег суда у Нишу и Адвокатске коморе у Нишу закључи Протокол о дефинисању и унапређењу међусобниходноса.  Од стране представника Адвокатске коморе та иницијатива је подржана и препозната као потреба да се у будућем периоду међусобни односи судова и адвоката ближе дефинишу,  како би се међусобна сарадња унапредила и учинила делотворнијом.

Констатовано је да односи судова и адвоката треба да буду такви да обезбеде правилно одлучивање у предметима на најбржи начин и уз најмање трошкова.

Уз уважавање чињенице да највећу одговорност за ефикасно управљање предметима имају судије,  на састанку се указало и на то да је  за успостављање и примену највиших стандарда у поступку остваривања права грађана судијама  потребна сарадња и подршка Адвокатске коморе и свих адвоката.

Нека  питања на чији значај је овом приликом скренута пажња и неки  од проблема који су овом приликом препознати у свакодневном контакту судова и адвоката, а који би требало да буду тема и будућегПротокола о дефинисању и унапређењу међусобних односатичу потреба:

да адвокати подстичу странке на мирно решавање спорова, 

            да се  поштују  стандарди  који се односе на термине одржавања рочишта,

да судије и адвокати увек долазе припремљени на рочишта како се поступци не би непотребно одуговлачили и да адвокати не врше процесне злоупотребе и не користе неосноване разлоге за одлагање рочишта,

да судије настоје  да са странкама у поступку комуницирају увек у присуству обе странке, а да адвокати пред клијентима  не улазе у судницу уочи рочишта или остају после рочишта у судници без присуства и осталих странака

да судови унапреде организацију и рад писарница  у погледу благовременог здруживања поднесака, благовременог достављања писмена супротној странци, омогућавања увида у списе, информисања о кретању списа,

да адвокати буду правилно и благовремено обавештени о заказаним радњама пред судом, али и да им буде остављено довољно времена да се за предузимање тих радњи припреме.

Изабран председник суда

 На другој седници првог редовног заседања у 2014. години, одржаној 23.маја 2014. године Народна скупштина Републике Србије је за председника Вишег суда у Нишу изабрала Зорана Крстића, судију Апелационог суда у Нишу. Мандат председника суда траје 5 година.

 Судија Зоран Крстић је каријеру судије започео у Општинском суду у Књажевцу. Након тога је изабран за судију Окружног суда у Нишу, затим за судију Вишег суда у Нишу и судију Апелационог суда у Нишу. Судио је у кривичним предметима, између осталог, у предмету против окр. Силва Плута из Словеније, због кривичног дела тешко убиство због којег је окривљеног изречена казна затвора у трајању од 40 година, окр. Ивана Антића због кривичног дела тешко убиство, којом је осуђен на казну затвора у трајању од 35 година, окр. Владана Ровчанина за убиство пет радника СУП-а Приштина и др. Био је председник кривичног одељења Вишег суда у Нишу, председник одељења судске праксе, председник војног одељења Окружног суда у Нишу, дугогодишњи је сарадник часописа „Параграф“, уредник Билтена судска пракса Вишег суда у Нишу, аутор стручних радова Методологија израде пресуде, Провоцирано кривично дело, Самосталност судије и одговорност судије. Био је председник одељења друштва судија са подручја Окружног суда у Нишу и члан је Управног одбора Друштва судија Србије. Због доследности у борби за независност судства скупштина Друштва судија Србије му је доделила посебно признање. Ожењен је и отац два детета. Учествовао је на више маратонских трка одржаних у Београду и Љубљани.

 На истој седници за председника Основног суда у Нишу изабран је Горан Спасић, судија Вишег суда у Нишу, а за председника Основног суда у Алексинцу изабран је Небојша Цолић, судија Апелационог суда у Нишу.

План за повећање поверења јавности у рад суда

Имајући у виду циљ Националне стратегије реформе правосуђа, а ради повећања поверења јавности у рад суда и омогућавања корисницима услуга да на бржи и ефикаснији начин остваре своја права, Виши суд у Нишу израдио је План који предвиђа низ активности са циљем да се информишу и консултују кључни чиниоци, повећа степен разумевања грађана у судску процедуру, побољша слика суда у јавности и његова позиција у друштву. План за повећање поверења јавности за текућу, 2014. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Вишег суда

Извештај о раду Вишег суда у Нишу за 2013. годину можете погледати овде.

Распоред послова за 2014. годину

Изашао је нови распоред послова судија и судског особља  Вишег суда у Нишу за 2014. годину.
Распоред можете преузети овде

Обавештење

На Свечаној седници свих судија Вишег суда у Нишу, која је одржана дана 26.децембра 2013. године, ступили су на функцију судије Невена Благојевић, Јелена Павловић, Милица Грујић, Олгица Паповић и Горан Спасић.
За судије Вишег суда изабрани су Одлуком Високог савета судства од 05.12.2013. године.
Они су изабрани за судије Вишег суда у Нишу пошто су пре тога судије Вишег суда у Нишу Саша Бошковић, Иван Булатовић, Јасмина Јововић, Зоран Крстић и Дијана Јанковић изабрани за судије Апелационог суда у Нишу.

Саопштење за јавност поводом текста у новинамна "Блиц"

Сходно одредбама Закона о јавном информисању, а поводом навода у тексту који је објављен у дневном издању новинског листа "Блиц" од 03.08.2013.године који се односи на одређивање притвора окривљеном М. В. из Ниша, у коме се каже "да је истражни судија који је требало да саслуша окривљеног промењен у последњем тренутку" а затим и "да је препорука за промену истражног судије стигла од једног државног функционера", Виши суд у Нишу издаје следеће

САОПШТЕЊЕ

У кривичном предмету против окр. М.В. поступао је истражни судија коме је предмет заведен и додељен у рад у свему у складу са годишњим распоредом послова у суду и судским пословником и никакве накнадне промене, нити пак промене судије "у последњем тренутку", се нису догодиле.

Разлози и поступак за евентуалном променом поступајућег судије су изричито предвиђени законом и суд, и иначе и у конкретном случају, не познаје форму "препоруке од било ког државног функционера" за промену судије коме предмет буде додељен у рад.

Приликом доношења одлуке о притвору у односу на окр. М.В. Виши суд у Нишу поступао је у складу са одредбама Законика о кривичном поступку, а правилност и законитост те одлуке може преиспитивати само Апелациони суд у Нишу, у евентуалном поступку по жалби.

Напомињемо и то да у вези са горе наведеним информацијама објављеним у „Блицу" уопште нисмо контактирани да се о њиховој (не) тачности изјаснимо.

у Нишу, дана 03.08.2013.године

Портпарол Вишег суда у Нишу
Тамара Савић Цветановић

Саопштење за јавност

ВИШИ СУД У НИШУ ПРИМИО У РАД 193 ПАРНИЧНА ПРЕДМЕТА ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ

Врховни касациони суд Србије је решењима о делегацији надлежности одлучио да за поступање у 193 другостепена парнична предмета Вишег суда у Београду одреди Виши суд у Нишу. Предлог за делегацију другог стварно надлежног суда за одлучивање о жалбама у овим предметима поднео је Виши суд у Београду, наводећи као разлог преоптерећеност судија Вишег суда у Београду. Према наводима из предлога двадесет судија који поступају у овим предметима имају у раду 16.125 нерешених предмета, међу којима и предмете хитне природе. Судије Вишег суда у Београду који поступају као другостепене судије у парничној материји чине 15% од укупног броја судија у Републици, а решавају 43% предмета.

Врховни касациони суд је одлучујући о овом предлогу закључио да је он основан, налазећи да је због изузетне оптерећености Вишег суда у Београду очигледно да ће поступци у овим предметима бити брже спроведени пред другим вишим судом, чиме ће странкама бити омогућено право на суђење у разумном року и на једнак приступ суду, које је гарантовано Уставом РС и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

Оваква одлука је у складу и са Националном стратегијом реформе правосуђа којом је установљено делотворно управљање и рационално коришћење ресурса судова, чији је циљ да све судије буду једнако оптерећене, како би се превазишла вишегодишња пракса да поједине судије у раду имају између 500 и 1000 предмета, а друге по неколико предмета.