Захтев за разгледање списа

Уз поднети захтев за разгледање и копирање архивираног списа, доставити доказ о плаћеној такси од 390,00 динара на жиро-рачун 840-29596845-95.

Услуге фотокопирања наплаћују се 20,00 дин по страници на жиро-рачун 840-29596845-95. Захтеви се могу предати сваким радним даном у канцеларију писарнице Вишег суда, број 76.

Захтев за разгледање списа
Величина : 0.12 MB