Новинарска акредитација

Упутство за новинаре - новинарске акредитације

ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ У ЗГРАДИ СУДА

-- основне смернице новинарима --

Захтев се подноси судској управи Вишег суда у Нишу електронским путем на адресу uprava@ni.vi.sud.rs.

Контакт телефон управе суда је 018/504207.

Захтев je неопходно поднети благовремено, најкасније два дана пре захтеваног фотографисања и снимања.

 

Захтев за издавање новинарске акредитације Величина: 0.07 MB