План за повећање поверења јавности у судове представља још један од начина повећања транспарентности рада судова и њиховог квалитетнијег представљања у јавности.

 

Ради остварења тих циљева Виши суд у Нишу је и на почетку ове године донео План за повећањеповерења јавности у рад суда за 2016. годину који обухвата већи број информативних, консултативних и промотивних активности. У Плану су јасно дефинисане планиране активности и њихови циљеви, којим циљним групама су наведене активности намењене као и оквирне рокове у којима би требало да буду реализовани.