Затхев - Уверење за физичка лица из надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу

Уз поднети захтев доставити доказ о плаћеној такси у износу од 190,00 динара по захтеву на жиро рачун 840-29596845-95.
 Захтеви се могу предати лично или путем поште на адресу Вишег суда у Нишу.
Почев од 01.03.2014. године, Основни суд у Нишу почео је издавање јединственог уверења да против лица није покренут кривични поступак, да није донета наредба о спровођењу истраге, да није поднет оптужни предлог и да није поднета нити потврђена оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности. Да би добили ово уверење грађани су, до скоро, морали да подносе обрасце Основном суду у Нишу, Основном јавном тужилаштву у Нишу и Вишем јавном тужилаштву у Нишу, тако да су, по испуњењу услова, добијали три уверења које су издавали поменути органи. Процедура издавања уверења сада је поједностављена тако што ће грађани подносити један образац Основном суду у Нишу и биће им издато јединствено уверење, након провере извршене у Основном и Вишем суду у Нишу и Основном и Вишем јавном тужилаштву у Нишу. 
* НАПОМЕНА - Чланом 7. Закона о уређењу судова уређено је право странке и другог учесника у судском поступку на притужбу кад сматра да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход. Више о надлежностима прочитајте у овом чланку.

Захтев за физичка лица
Величина : 0.06 MB