План јавних набавки

У складу са чл. 88 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019), Виши суд у Нишу објављује план јавних набавки и све његове касније измене и допуне на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. годину

Измена плана јавних набавки за 2023. годину Величина: 0.04 MB
Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину Величина: 0.66 MB
План јавних набавки на који се закон не примењује Величина: 0.17 MB
План јавних набавки за 2023. годину Величина: 0.02 MB
Одлука о усвајању плана набавки на које се закон не примењује 2023 Величина: 0.35 MB
Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину Величина: 0.43 MB

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. годину

Измена бр .3 Плана набавки на које се ЗЈН не примењује Величина: 1.18 MB
Одлука о усвајању плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује за 2022. годину Величина: 0.31 MB
Одлука о усвајању измене плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује за 2022. годину Величина: 0.17 MB
План јавних набавки за 2022. годину Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2022. годину Величина: 0.23 MB
Измена Плана набавки на које се ЗЈН не примењује Величина: 0.37 MB
Измена бр .2 Плана набавки на које се ЗЈН не примењује Величина: 0.22 MB
Измена бр .3 Плана набавки на које се ЗЈН не примењује Величина: 0.15 MB

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује Величина: 1.58 MB
Измена бр.1 плана јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује Величина: 0.44 MB
Измена бр.2-4 плана јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује Величина: 0.47 MB
Измена бр.5 плана јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује Величина: 0.23 MB
Измена бр.6 плана јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује Величина: 0.47 MB
План јавних набавки за 2021. годину Величина: 0.15 MB

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. годину

План јавних набавки Величина: 0.31 MB
Преглед јавних набавки за 2020. год Величина: 1.89 MB
Измена плана јавних набавки бр.1 Величина: 1.52 MB
Измена плана јавних набавки бр.2 Величина: 1.37 MB

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. годину

План јавних набавки Величина: 0.28 MB
Измена плана јавних набавки бр.1 Величина: 0.36 MB
Измена плана јавних набавки бр.2 Величина: 0.44 MB