Неправноснажним решењем Вишег суда у Нишу Кв.бр. 169/2022 од 27.12.2022. године:

1) потврђена је оптужница Вишег јавног тужилаштва у Нишу 8КТ 141/21 од 07.10.2022. године против окривљеног Г. Џ. из села Моравац, општина Алексинац, због кривичног дела тешко убиство из чл. 114. ст. 1. тач. 11. у вези са тач. 5. КЗ у стицају са кривичним делима недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 4. у вези ст. 1. КЗ и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348. ст. 1. КЗ,

2) одлучено је да нема места оптужби по оптужници Вишег јавног тужилаштва у Нишу 8КТ 141/21 од 07.10.2022. године у односу на окривљеног С. Џ. из села Моравац, општина Алексинац и да се обуставља кривични поступак против окривљеног С. Џ. из села Моравац, општина Алексинац због кривичног дела тешко убиство у помагању из чл. 114. ст. 1. тач. 11. у вези тач. 5. и чл. 35. КЗ у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и других експлозивних материја из чл. 348. ст. 1. КЗ, на основу чл. 338. ст. 1. тач. 3. ЗКП,

3) упућен је ошт. М. А. да свој имовинскоправни захтев против окр. С. Џ. може остваривати у парничном поступку,

4) одлучено је да трошкови кривичног поступка вођеног пред Вишим судом у Нишу против окривљеног С. Џ. из села Моравац, општина Алексинац, падају на терет буџетских средстава суда, о чијој ће висини председник већа донети посебно решење када се подаци о њима прибаве.