Виши суд у Нишу дана 12.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Решењем већа Вишег суда у Нишу Кв 169/2022 од 11.04.2022. године на основу члана 333. став 2. Законика о кривичном поступку усвојен је захтев Вишег јавног тужилаштва у Нишу и продужен је рок за отклањање недостатака у оптужници Вишег јавног тужилаштва у Нишу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године за још 30 (тридесет) дана.

Виши суд у Нишу ће и надаље благовремено обавештавати јавност о овом предмету. У том смислу подсећамо медије на обавезе из члана 3. став 2. Законика о кривичном поступку и члана 73. Закона о јавном информисању и медијима.