Због исказаног интересовања јавности о статусу предмета формираног поводом лишења живота оштећених Горана Ђокића, Гордане Ђокић и Лидије Ђокић из Алексинца, Виши суд у Нишу дана 07.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Више јавно тужилаштво у Нишу подигло је оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године против окривљених Г.Џ. и С.Џ, обојице из Моравца, општина Алексинац.

Окривљеном Г.Џ. ставља се на терет извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114. став 1. тачка 11. Кривичног законика у стицају са кривичним делима недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика и недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

Окривљеном С.Џ. оптужницом је стављено на терет извршења кривичног дела тешко убиство у помагању из члана 114. став 1. тачка 11. у вези са чланом 35. Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

            Веће Вишег суда у Нишу је решењем Кв 169/2022 од 07.04.2022. године у стадијуму формалног испитивања оптужног акта вратило оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године ради отклањања недостатака у смислу члана 333. Законика о кривичном поступку.

Решењем већа Вишег суда у Нишу Кв 170/2022 од 07.04.2022. године продужен је притвор окривљенима Г.Џ. и С.Џ, обојици из Моравца, општина Алексинац, из разлога прописаних чланом 211. став 1. тачка 4. Законика о кривичном поступку за још 30 (тридесет) дана тако да по том решењу може трајати најдуже до 06.05.2022. године.

            Виши суд у Нишу ће и надаље благовремено обавештавати јавност о овом предмету. У том смислу подсећамо медије на обавезе из члана 3. став 2. Законика о кривичном поступку и члана 73. Закона о јавном информисању и медијима.