Одлуком Апелационог суда у Нишу од 10.01.2023 године одбијене су као неосноване жалбе Вишег јавног тужиоца у Нишу и браниоца окр. Г. Џ. из с. Моравац , Алексинац, изјављене против решења Вишег суда у Нишу Кв.бр. 169/22 од 27.12.2022 године.

Оваквом одлуком Апелациног суда у Нишу оптужница против окр. Г.Џ. је постала правоснажна.