Интерни Конкурси

Интерни конкурс

Листа изабраних кандидата Величина: 0.07 MB
Листа кандидата Величина: 0.05 MB
Текст интерног огласа можете погледати Величина: 1.05 MB
Решење о образовању комисије можете погледати Величина: 0.54 MB
Образац пријаве можете погледати Величина: 0.12 MB
Базу питања можете погледати Величина: 0.07 MB

Интерни конкурс

Одлуку о спровођењу интерног конкурса можете погледати Величина: 0.66 MB

Интерни конкурс

Одлуку о спровођењу интерног конкурса можете погледати Величина: 0.6 MB
Решење о образовању комисије можете погледати Величина: 0.53 MB
Текст интерног огласа можете погледати Величина: 0.98 MB
Образац пријаве можете погледати Величина: 0.12 MB
Листу кандидата можете погледати Величина: 0.26 MB

Интерни конкурс

Одлуку о спровођењу интерног конкурса можете погледати Величина: 0.65 MB
Решење о образовању комисије можете погледати Величина: 0.65 MB
Текст интерног огласа можете погледати Величина: 1.44 MB
Листу питања за радно место судијски помоћник можете погледати Величина: 0.21 MB
Листу питања за радно место записничар можете погледати Величина: 0.07 MB
Образац пријаве можете погледати Величина: 0.12 MB
Списак кандидата за место записничар можете погледати Величина: 0.32 MB
Списак кандидата за место судијски сарадник можете погледати Величина: 0.26 MB
Списак кандидата за место виши судијски сарадник можете погледати Величина: 0.26 MB
Листу кандидата за место записничар можете погледати Величина: 0.04 MB
Листу кандидата за место судијски сарадник можете погледати Величина: 0.04 MB
Листу кандидата за место виши судијски сарадник можете погледати Величина: 0.04 MB

Интерни конкурс

Одлуку о спровођењу интерног конкурса можете погледати Величина: 0.03 MB
Решење о образовању комисије можете погледати Величина: 0.18 MB
Интерни конкурс можете погледати Величина: 0.6 MB
Образац пријаве можете погледати Величина: 0.52 MB
Списак кандидата можете погледати Величина: 0.05 MB
Листу кандидата можете погледати Величина: 0.1 MB