covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

План за повећање поверења јавности у рад суда

Имајући у виду циљ Националне стратегије реформе правосуђа, а ради повећања поверења јавности у рад суда и омогућавања корисницима услуга да на бржи и ефикаснији начин остваре своја права, Виши суд у Нишу израдио је План који предвиђа низ активности са циљем да се информишу и консултују кључни чиниоци, повећа степен разумевања грађана у судску процедуру, побољша слика суда у јавности и његова позиција у друштву. План за повећање поверења јавности за текућу, 2014. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Вишег суда

Извештај о раду Вишег суда у Нишу за 2013. годину можете погледати овде.

Распоред послова за 2014. годину

Изашао је нови распоред послова судија и судског особља  Вишег суда у Нишу за 2014. годину.
Распоред можете преузети овде

Обавештење

На Свечаној седници свих судија Вишег суда у Нишу, која је одржана дана 26.децембра 2013. године, ступили су на функцију судије Невена Благојевић, Јелена Павловић, Милица Грујић, Олгица Паповић и Горан Спасић.
За судије Вишег суда изабрани су Одлуком Високог савета судства од 05.12.2013. године.
Они су изабрани за судије Вишег суда у Нишу пошто су пре тога судије Вишег суда у Нишу Саша Бошковић, Иван Булатовић, Јасмина Јововић, Зоран Крстић и Дијана Јанковић изабрани за судије Апелационог суда у Нишу.

Саопштење за јавност поводом текста у новинамна "Блиц"

Сходно одредбама Закона о јавном информисању, а поводом навода у тексту који је објављен у дневном издању новинског листа "Блиц" од 03.08.2013.године који се односи на одређивање притвора окривљеном М. В. из Ниша, у коме се каже "да је истражни судија који је требало да саслуша окривљеног промењен у последњем тренутку" а затим и "да је препорука за промену истражног судије стигла од једног државног функционера", Виши суд у Нишу издаје следеће

САОПШТЕЊЕ

У кривичном предмету против окр. М.В. поступао је истражни судија коме је предмет заведен и додељен у рад у свему у складу са годишњим распоредом послова у суду и судским пословником и никакве накнадне промене, нити пак промене судије "у последњем тренутку", се нису догодиле.

Разлози и поступак за евентуалном променом поступајућег судије су изричито предвиђени законом и суд, и иначе и у конкретном случају, не познаје форму "препоруке од било ког државног функционера" за промену судије коме предмет буде додељен у рад.

Приликом доношења одлуке о притвору у односу на окр. М.В. Виши суд у Нишу поступао је у складу са одредбама Законика о кривичном поступку, а правилност и законитост те одлуке може преиспитивати само Апелациони суд у Нишу, у евентуалном поступку по жалби.

Напомињемо и то да у вези са горе наведеним информацијама објављеним у „Блицу" уопште нисмо контактирани да се о њиховој (не) тачности изјаснимо.

у Нишу, дана 03.08.2013.године

Портпарол Вишег суда у Нишу
Тамара Савић Цветановић

Саопштење за јавност

ВИШИ СУД У НИШУ ПРИМИО У РАД 193 ПАРНИЧНА ПРЕДМЕТА ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ

Врховни касациони суд Србије је решењима о делегацији надлежности одлучио да за поступање у 193 другостепена парнична предмета Вишег суда у Београду одреди Виши суд у Нишу. Предлог за делегацију другог стварно надлежног суда за одлучивање о жалбама у овим предметима поднео је Виши суд у Београду, наводећи као разлог преоптерећеност судија Вишег суда у Београду. Према наводима из предлога двадесет судија који поступају у овим предметима имају у раду 16.125 нерешених предмета, међу којима и предмете хитне природе. Судије Вишег суда у Београду који поступају као другостепене судије у парничној материји чине 15% од укупног броја судија у Републици, а решавају 43% предмета.

Врховни касациони суд је одлучујући о овом предлогу закључио да је он основан, налазећи да је због изузетне оптерећености Вишег суда у Београду очигледно да ће поступци у овим предметима бити брже спроведени пред другим вишим судом, чиме ће странкама бити омогућено право на суђење у разумном року и на једнак приступ суду, које је гарантовано Уставом РС и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

Оваква одлука је у складу и са Националном стратегијом реформе правосуђа којом је установљено делотворно управљање и рационално коришћење ресурса судова, чији је циљ да све судије буду једнако оптерећене, како би се превазишла вишегодишња пракса да поједине судије у раду имају између 500 и 1000 предмета, а друге по неколико предмета.